SKŁAD RADY

Skład rady osiedlowej:

imię i nazwisko funkcja
1 Józef Łopatka Przewodniczący Rady Osiedla
2 Zbigniew Dykla Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
3 Stanisława Kramarz Sekretarz Rady Osiedla
4 Mateusz Wanat Skarbnik Rady Osiedla
5 Aleksandra Dąbrowska członek Rady Osiedla
6 Emila Drąg członek Rady Osiedla
7 Jolanta Gruszka członek Rady Osiedla
8 Irena Kamińska członek Rady Osiedla
9 Jan Kowalczyk członek Rady Osiedla
10 Maria Emila Kłoda członek Rady Osiedla
11 Danuta Krystyna Mika członek Rady Osiedla
12 Kazimiera Staszko członek Rady Osiedla
13 Elżbieta Anna Pawlak członek Rady Osiedla
14 Ryszard Wróblewski członek Rady Osiedla
15 Anna Mazanek członek Rady Osiedla