SKŁAD RADY

Skład rady osiedlowej:

imię i nazwisko funkcja
1 WANAT Mateusz Przewodniczący Rady Osiedla
2 SKOTNICKA Natalia Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla
3 WÓJCIK Michał Sekretarz Rady Osiedla
4 DYKLA Zbigniew Skarbnik Rady Osiedla
5 BANASZEK Jadwiga członek Rady Osiedla
6 DRĄG Emilia członek Rady Osiedla
7 GRUSZKA Jolanta członek Rady Osiedla
8 KŁODA Maria członek Rady Osiedla
9 KRAMARZ Stanisława członek Rady Osiedla
10 ŁOJKO Agnieszka członek Rady Osiedla
11 ŁOPATKA Józef członek Rady Osiedla
12 MRÓZ Janina członek Rady Osiedla
13 STASZKO Kazimiera członek Rady Osiedla
14 SZCZYPKA Krystyna członek Rady Osiedla
15 WÓJCIK Katarzyna członek Rady Osiedla