Ankieta – czyli bezcenny głos mieszkańców Osiedla Kopernika

Kategorie: Aktualności,Ogłoszenia — admin o 9:13, 11 Wrz 2016

Gorąco zachęcamy do podzielenia się swoim zdaniem na temat funkcjonowania naszego osiedla. Jest to dla nas bardzo ważne ponieważ daje nam to możliwość dokładniejszego poznania Państwa oczekiwań i jeszcze dokładniejszego ustawienia kierunku działania naszej Rady.

Ankietę zostawić można osobiście na cotygodniowym zebraniu Rady Osiedla lub wrzucić do skrzynki przy biurze rady.

Poniżej link do pobrania ankiety.

Ankieta_Rada Osiedla

Gmina bezpłatnie udostępni mieszkańcom kompostowniki

Kategorie: Bez kategorii — admin o 18:00, 30 Kwi 2016

Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchamia program bezpłatnego udostępniania mieszkańcom kompostowników:

 • o poj. do 400 l. – dla działki o powierzchni do 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała,
 • o poj. do 800 l. – dla działki o powierzchni powyżej 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała.

Aby otrzymać kompostownik, należy zgłosić się do Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pok. 401, wypełnić i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 4 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5, tel. 33 4701261.

Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika. Kompostowniki użyczane będą na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, zwany dalej właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który:

 • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
 • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
 • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.

Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Bielska-Białej – ul. Bratków

Kategorie: Bez kategorii — admin o 16:40, 8 Lut 2016

W związku z realizacją przez Miasto Bielsko-Biała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od 4 stycznia 2016 roku na terenie Bielska-Białej rozpoczyna funkcjonować sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc świadczyć będą adwokaci i radcy prawni (w punktach tworzonych w ramach współpracy samorządu z korporacjami prawniczymi) oraz osoby z wykształceniem prawniczym i odpowiednim doświadczeniem.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),
 4. osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),
 5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ
ŚLĄSKĄ  FUNDACJĘ  „BŁEKITNY  KRZYŻ”

 

I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 30 A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

–          poniedziałki  1500 – 1900

–          wtorki  1400 – 1800

–          środy  1130 – 1530

–          czwartki  830  – 1230

–          piątki  830 – 1230

 

II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

–          poniedziałki  800 – 1200

–          wtorki  800 – 1200

–          środy  800 – 1200

–          czwartki  800 – 1200

–          piątki  800 – 1200

 

 

III. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lompy 7.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

–          poniedziałki  900 – 1300

–          wtorki  1400 – 1800

–          środy  900 – 1300

–          czwartki  900 – 1300

–          piątki  1400 – 1800

 

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ
RADCÓW  PRAWNYCH 

 

I. punkt:  Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18,  tel. 517-908-257

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

–          poniedziałki  1200 – 1600

–          wtorki  1200 – 1600

–          środy  1200 – 1600

–          czwartki  1300 – 1700

–          piątki  800 – 1200

 

II. punkt: Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a  tel. 504 –325-862

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

–          poniedziałki  1100 – 1500

–          wtorki  800 – 1200

–          środy  1100 – 1500

–          czwartki  1130 – 1530

–          piątki  800 – 1200

 

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ
ADWOKATÓW

 

 

I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A, tel.511-436-382

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

–          poniedziałki  1200 – 1600

–          wtorki 1400 – 1800

–          środy  1200 – 1600

–          czwartki  1300  – 1700

–          piątki  800  1200

 

II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Bratków 16,  tel. 517-908-437

–          poniedziałki  830 – 1230

–          wtorki 1500 – 1900

–          środy  830 – 1230

–          czwartki  830  – 1230

–          piątki  1500  1900

« Późniejsze wpisyWcześniejsze wpisy »