Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Kategorie: Uchwały — admin o 10:19, 17 Kwi 2012

Uchwała Nr LXVII/1093/2002

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 8 października 2002

w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Bielsku – Białej

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558), w związku z uchwałą nr VIII/86/94 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na Osiedla, Rada Miejska Czytaj dalej…