SPOTKANIE WIGILIJNE

Kategorie: Aktualności,Ogłoszenia — admin o 11:23, 12 lis 2016

SPOTKANIE WIGILIJNE
organizowane przez Radę Osiedla Kopernika

Mamy przyjemność zaprosić samotnych mieszkańców Osiedla Kopernika na spotkanie wigilijne, które odbędzie się w restauracji:

Trattoria Da Tadeusz
ul. Szarotki 9

08 Grudnia 2016 r. o godzinie: 16:30

 

Zaproszenia będą wydawane w dniach 28 oraz 29 listopada
w godzinach 14:00 – 16:00 (decyduje kolejność zgłoszenia)
w siedzibie Rady Osiedla Kopernika.

Ankieta – czyli bezcenny głos mieszkańców Osiedla Kopernika

Kategorie: Aktualności,Ogłoszenia — admin o 9:13, 11 wrz 2016

Gorąco zachęcamy do podzielenia się swoim zdaniem na temat funkcjonowania naszego osiedla. Jest to dla nas bardzo ważne ponieważ daje nam to możliwość dokładniejszego poznania Państwa oczekiwań i jeszcze dokładniejszego ustawienia kierunku działania naszej Rady.

Ankietę zostawić można osobiście na cotygodniowym zebraniu Rady Osiedla lub wrzucić do skrzynki przy biurze rady.

Poniżej link do pobrania ankiety.

Ankieta_Rada Osiedla

Gmina bezpłatnie udostępni mieszkańcom kompostowniki

Kategorie: Bez kategorii — admin o 18:00, 30 kwi 2016

Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchamia program bezpłatnego udostępniania mieszkańcom kompostowników:

  • o poj. do 400 l. – dla działki o powierzchni do 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała,
  • o poj. do 800 l. – dla działki o powierzchni powyżej 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała.

Aby otrzymać kompostownik, należy zgłosić się do Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pok. 401, wypełnić i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 4 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5, tel. 33 4701261.

Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika. Kompostowniki użyczane będą na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, zwany dalej właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który:

  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
  • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.

Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

« Późniejsze wpisyWcześniejsze wpisy »