Informacja dot. Dnia Seniora w Bielsku-Białej – Serdecznie Zapraszamy!

Kategorie: Bez kategorii — admin o 10:17, 8 paź 2017

Koncert poprzedzający dni seniora w Bielsku-Białej -Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia wystąpi 9 października 2017 r. o godz. 19.00, Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz, ul. Juliusza Słowackiego 17

 

10 października godz. 10.00-15.00

park Juliusza Słowackiego, Kompleks Sportowy Orlik z sezonowym lodowiskiem, Bielskie Centrum Kultury

w programie:

10.00     Nie dieta, a sposób żywienia kluczem do zdrowia i szczupłej sylwetki mgr inż. Justyna Cieślica

10.30     Senior z humorem występ Zespołu Muzyczno-Teatralnego Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany

10.50     Układ taneczny Rytmy młodości Grupa S+ z Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz

11.00     Problemy z pamięcią – czy to już choroba? – lek. med. Katarzyna Kózka

11.30     Zumba Gold – Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz, Czesław Ptaszkiewicz oraz członkinie Stowarzyszenia Amazonki w Bielsku-Białej

12.00     Uroczyste otwarcie Dni Seniora w Bielsku-Białej prezydent miasta Bielska-Białej oraz przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

12.10     Wstańmy z kanapy lek. med. Barbara Ostrawska-Belter

12.30     Tańce liniowe i w kręgu, występ Grupy Tanecznej AS+ oraz Grupy Teatralnej Panaceum Stowarzyszenie Akademia Seniora

13.20     Pokaz udzielania pierwszej pomocy Bielskie Pogotowie Ratunkowe

13.45     Występ podopiecznych Domu Dziennego Pobytu Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej

14.00     Bezpieczny Senior Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

14.15     Występ Młodzieżowego Zespołu Wokalnego Niżej oraz Formacji Tańca Hip-Hopowego Mad Moves, Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej

 

11 października

9.00       Turniej szachowy dla seniorów, Świetlica Mikuszowice Krakowskie, ul. Żywiecka 302

9.30       Zwiedzanie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej,ul. 1 Maja 1 (zapisy: tel. 33 49 71 492) *

10.30     Turniej gry w boule ,Kompleks Sportowy Orlik, ul. Juliusza Słowackiego 27B

11.00     wernisaż wystawy Svet fantazie inymi rukami, Dom Kultury w Lipniku, ul. Podgórna 29

13.00     Zwiedzanie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 1 (zapisy: tel. 33 49 71 492) *

15.00     spektakl Kogut w rosole, reż. Marek Gierszał, Teatr Polski w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 1 )**

16.30     Teatralna Biesiada dla Seniorów: spektakl Teatru Manufaktura, pt. ŚWIET/L/NE ŻYCIE oraz słodka biesiada przy muzyce gitarowej, Dom Kultury w Kamienicy, ul. Karpacka 125

 

12 października

9.00-13.00           Warsztaty decoupage dla seniorów, Świetlica Bielsko-Biała-Północ, ul. Anieli Krzywoń 17a

9.30       Zwiedzanie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 1 (zapisy: tel. 334971492) *

10.30     Trening nordic wal king, Kompleks Sportowy Orlik, ul. Juliusza Słowackiego 27B

13.00     Festiwal Poezji Słowiańskiej. Sesja Literacka. Wykłady: prof. Marian Kisiel Poezja słowa, poezja myśli, poezja emocji, dr hab. Michał Kopczyk Do czego służy poezja?, mgr Ar Dżi Jakość w życiu poezji, Książnica Beskidzka – Galeria na Piętrze, ul. Juliusza Słowackiego 17a

14.00     Otwarcie wystawy prac plastycznych seniorów w ramach 15-lecia Pracowni Sztuk Pięknych Dom Kultury Włókniarzy, ul. 1 Maja 12

14.00     Zwiedzanie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 1 (zapisy: tel. 334971492) *

17.00     Koncert Julii Vikman Ballady i Romanse ESTRADOWO, w programie utwory z repertuaru Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej, Anny German, Czesława Niemena, Władimira Wysockiego i inne znane Ballady i Romanse; Bielskie Centrum Kultury, ul. Juliusza Słowackiego 27 )***

18.00     Wernisaż wystawy prac Michaliny Komorowskiej pt. Debiut  Książnica Beskidzka Filia Osiedle Złote Łany,  Czeskie Centrum Informacji i Edukacji, ul. Jutrzenki 20

 

ponadto:

zajęcia rekreacyjne: warsztaty nordic walking oraz nauki gry  w boule (start o godz. 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15), ćwiczenia ogólnorozwojowe (start o godz. 11.00,13.00), piłkarzyki i tenis stołowy (start o godz. 12.00, 14.00) · profilaktyka zdrowotna: bezpłatne badania profilaktyczne (densytometria, spirometria, ocena wieku serca), indywidualne porady zdrowotne, nauka udzielania pierwszej pomocy · warsztaty rękodzieła (decoupage, malowanie na szkle, papieroplastyka i wiele innych) · FOTO-MIRROR – interaktywne dotykowe foto-lustro · stanowiska informacyjne: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, miejskie jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i in. organizacje działające na rzecz osób starszych

)* liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

 

)** Bilety na spektakl Kogut w rosole w cenie 5,00 zł (dla osób, które ukończyły
60 lat) do nabycia w kasie Teatru Polskiego od 4 października 2017 r.

 

)*** Bilety na koncert Julii Vikman w cenie 5,00 zł (dla osób, które ukończyły 60 lat)
do nabycia w kasie Bielskiego Centrum Kultury od 4 października 2017 r.

 

Udział w pozostałych wydarzeniach – bezpłatny

Szczegółowe informacje:

Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej

pl. Ratuszowy 6, tel. 33 49 71 492, www.seniorzybielsko.pl

organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie

Gmina bezpłatnie udostępni mieszkańcom kompostowniki

Kategorie: Bez kategorii — admin o 18:00, 30 kwi 2016

Urząd Miejski w Bielsku-Białej uruchamia program bezpłatnego udostępniania mieszkańcom kompostowników:

 • o poj. do 400 l. – dla działki o powierzchni do 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała,
 • o poj. do 800 l. – dla działki o powierzchni powyżej 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość zamieszkała.

Aby otrzymać kompostownik, należy zgłosić się do Biura ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 5, pok. 401, wypełnić i złożyć wniosek o użyczenie kompostownika. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 4 maja 2016 r. do 31 maja 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 5, tel. 33 4701261.

Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostanie poinformowany telefonicznie o czasie i miejscu podpisania umowy użyczenia kompostownika. Kompostowniki użyczane będą na trzy lata, po tym okresie przejdą na własność użytkownika. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, zwany dalej właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który:

 • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
 • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
 • złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała.

Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Bielska-Białej – ul. Bratków

Kategorie: Bez kategorii — admin o 16:40, 8 lut 2016

W związku z realizacją przez Miasto Bielsko-Biała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od 4 stycznia 2016 roku na terenie Bielska-Białej rozpoczyna funkcjonować sześć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc świadczyć będą adwokaci i radcy prawni (w punktach tworzonych w ramach współpracy samorządu z korporacjami prawniczymi) oraz osoby z wykształceniem prawniczym i odpowiednim doświadczeniem.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),
 2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),
 3. kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego posiadający stosowne zaświadczenie (wymagane jest przedłożenie takiego zaświadczenia),
 4. osoby posiadający ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (wymagane jest przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego),
 5. osoby, które nie ukończyły 26 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 6. osoby, które ukończyły 65 lat (wymagane jest przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 7. ofiary klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych, które znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ
ŚLĄSKĄ  FUNDACJĘ  „BŁEKITNY  KRZYŻ”

 

I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 30 A

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  1500 - 1900

-          wtorki  1400 – 1800

-          środy  1130 - 1530

-          czwartki  830  - 1230

-          piątki  830 – 1230

 

II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  800 - 1200

-          wtorki  800 - 1200

-          środy  800 - 1200

-          czwartki  800 - 1200

-          piątki  800 - 1200

 

 

III. punkt: Bielsko-Biała, ul. Lompy 7.

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  900 - 1300

-          wtorki  1400 - 1800

-          środy  900 - 1300

-          czwartki  900 - 1300

-          piątki  1400 - 1800

 

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ
RADCÓW  PRAWNYCH 

 

I. punkt:  Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18,  tel. 517-908-257

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  1200 - 1600

-          wtorki  1200 - 1600

-          środy  1200 - 1600

-          czwartki  1300 - 1700

-          piątki  800 - 1200

 

II. punkt: Bielsko-Biała, ul.  1 Maja 17a  tel. 504 –325-862

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  1100 - 1500

-          wtorki  800 - 1200

-          środy  1100 - 1500

-          czwartki  1130 - 1530

-          piątki  800 - 1200

 

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ  PROWADZONE  PRZEZ
ADWOKATÓW

 

 

I. punkt: Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1 A, tel.511-436-382

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

-          poniedziałki  1200 - 1600

-          wtorki 1400 - 1800

-          środy  1200 - 1600

-          czwartki  1300  - 1700

-          piątki  800 - 1200

 

II. punkt: Bielsko-Biała, ul. Bratków 16,  tel. 517-908-437

-          poniedziałki  830 – 1230

-          wtorki 1500 - 1900

-          środy  830 – 1230

-          czwartki  830  - 1230

-          piątki  1500 - 1900

Wcześniejsze wpisy »